Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Szczelny dach - solidna izolacja, konserwacja i naprawa

Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, bardzo ważne jest jego solidne wykonanie i uszczelnienie, dzięki czemu dach będzie spełniał swoją funkcję przez lata. Nieszczelne pokrycia dachowe są przyczyną zawilgoconych murów, stropów, warstw izolacyjnych, a to z kolei sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, powoduje niszczenie oraz utratę właściwości termoizolacyjnych konstrukcji. Usunięcie przyczyn zawilgocenia oznacza zazwyczaj przeprowadzenie gruntownych prac remontowych - kłopotliwych i kosztownych.

Nowe, solidne zabezpieczenia przed wilgocią

Usuwanie skutków zawilgocenia i wykonanie izolacji w budynkach już istniejących jest skomplikowane i kosztowne, dlatego ważne jest wykonanie szczelnej izolacji, przy użyciu najwyższej jakości materiałów hydroizolacyjnych, już na etapie budowania domu.

Od dziesięcioleci do tego celu stosowane są ABIZOLE, które stały się synonimem mas bitumicznych do hydroizolacji. Izolacyjne masy bitumiczne tworzą szczelną powłokę, stanowiącą barierę dla wody i wilgoci. Względy ekonomiczne oraz łatwość i wygoda użycia powodują, że są chętnie stosowane do zabezpieczania dachów, podziemnych części budowli czy tarasów i balkonów.

Niekwestionowany ekspert w izolacjach bitumicznych - ABIZOL powrócił w nowej formule, jeszcze lepiej sprawdzając się w polskich warunkach pogodowych. Nowa generacja abizoli, dzięki modyfikacji kauczukiem syntetycznym oraz specjalnym dodatkom, zapewnia wyższą odporność na spękania mrozowe.

Do wykonywania bitumicznych hydroizolacji dachów, Tytan Professional poleca preparaty na bazie rozpuszczalników - Abizol R, Abizol KL DM, Dacholeum, Abizol P, Alubit oraz na bazie wody - Disprobit Grunt Koncentrat oraz Disprobit.

Abizol R to roztwór asfaltowo-kauczukowy z dodatkiem specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne.
Abizol KL DM to lepik na zimno do stosowania także na lekko wilgotnych powierzchniach, do przyklejania pap asfaltowych do różnych podłoży i sklejania warstw papy między sobą oraz do lekkich izolacji wodochronnych.
Dacholeum to masa asfaltowo-kauczukowa do renowacji pokryć papowych, wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych bezpapowych i na podkładzie z papy oraz laminatów zbrojonych włóknem szklanym.
Abizol P to masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania samodzielnych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego, powłok hydroizolacyjnych na podkładzie z papy, laminatów zbrojonych włóknem szklanym.
Alubit to masa asfaltowo-aluminiowa do dekoracyjnego zabezpieczania pokryć dachowych, blach metalowych i asfaltowych izolacji przeciwwilgociowych. Srebrzysta powłoka, oprócz walorów dekoracyjnych, daje efekt antyrefleksyjny i wpływa korzystnie na rozkład temperatur, opóźniając procesy starzeniowe powłok bitumicznych.
Disprobit Grunt Koncentrat to wodorozcieńczalna emulsja bitumiczna o dużej zawartości asfaltu, do gruntowania podłoży pod masy bitumiczne wykonane z Disprobitu i innych mas bitumicznych na bazie wody oraz pod papy termozgrzewalne.
Disprobit to dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, włókniny, tkaniny technicznej itp. oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.

Zasady wykonywania solidnych powłok bitumicznych:
- należy nakładać przynajmniej 2 warstwy masy;
- każdą kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu poprzedniej;
- kolejne warstwy powinny być nakładane prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy;
- w celu wydłużenia żywotności powłoki, zaleca się ostatnią, mokrą warstwę masy posypać posypką mineralną;
- pierwszą warstwę masy należy wcierać dokładnie w podłoże;
- podłoże musi być: nośne oraz wolne od zanieczyszczeń, luźnych fragmentów
i środków antyadhezyjnych;
- nowe tynki i betony oraz inne materiały podlegające hydroizolacji powinny być związane i wysezonowane;
- podłoże nie może być oszronione, zmrożone oraz musi być wolne od zastoin wody; natomiast masy bitumiczne Tytan Professional mogą być stosowane na podłoża lekko wilgotne;
- zastosowanie Alubitu, oprócz walorów dekoracyjnych, opóźnia procesy starzeniowe powłok bitumicznych;
- do wykonania kompletnej hydroizolacji trzeba stosować preparaty na tej samej bazie np. na powierzchnię zagruntowaną preparatem rozpuszczalnikowym nie można nakładać masy na bazie wody i odwrotnie.

Konserwacja - dach szczelny na lata

Pokrycia dachowe z pap klasycznych, pap termozgrzewalnych, z mas asfaltowych itp. nie są jednak wiecznie trwałe i wymagają przeglądów, napraw i konserwacji lub regeneracji.
Konserwacja pokrycia dachu wydłuża jego żywotność i szczelność, tym samym pozwala uniknąć znacznie wyższych wydatków związanych z remontem czy wymianą pokrycia.
Kiedy i jak często wykonywać prace konserwacyjne? Pokrycia wykonane z pap klasycznych i termozgrzewalnych niemodyfikowanych wymagają konserwacji już po okresie 2 lat eksploatacji. Jednakże stosowane w ostatnich latach lepsze jakościowo papy oraz nowoczesne preparaty konserwujące pozwalają na przeprowadzenie pierwszej konserwacji nawet po 4 latach. Zawsze jednak pokrycia muszą spełniać poniższe warunki:
- papa ostatniej warstwy nie może być zbyt wyjałowiona i osłabiona - musi wytrzymać skurcz mas asfaltowych występujący przy odparowywaniu rozpuszczalnika lub wody;
- papy powinny być związane z podłożem i ze sobą;
- pokrycie nie było zbyt często naprawiane.

Do wykonywania konserwacji bitumicznych hydroizolacji dachów Tytan Professional poleca Dacholeum na bazie rozpuszczalników oraz preparaty na bazie wody - Disprobit Grunt Koncentrat oraz Disprobit. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, mokrą warstwę masy posypać posypką mineralną.
Do niszczenia asfaltów przyczynia się głównie promieniowanie słoneczne,
a w szczególności promieniowanie UV. Dlatego zastosowanie powłok aluminiowych odbijających promienie UV i wpływających korzystnie na rozkład temperatur znacznie wydłuża żywotność asfaltowych powłok izolacyjnych. Takie dodatkowe "srebrzyste" zabezpieczenie, dające też efekt dekoracyjny, na bitumicznych pokryciach dachowych, metalowych czy eternitach wykonujemy masą asfaltowo-aluminiową Alubit.

Aby dach dobrze spełniał swoje funkcje, wiosną i jesienią trzeba go posprzątać - usunąć liście, namuły brudu i piasku z rynien, koryt ściekowych i dachu. Przy tej okazji należy dokonać przeglądu uszczelnień i stanu powłoki oraz dokonać niezbędnych napraw uszkodzonych elementów. Warto sprawdzić obróbki blacharskie - czy nie są poluzowane
i czy nie wypadły masy uszczelniające oraz umocowania łączy instalacji odgromowej.

Naprawy przecieków

Naprawę przeciekających dachów krytych papą zaczynamy od lokalizacji miejsca przecieku zarówno od strony sufitu, jak i dachu. Nie jest to proste, ponieważ rzadko się zdarza, aby miejsce przecieku na suficie pokrywało się w linii pionowej z uszkodzeniem na dachu. Dlatego najlepiej rozpocząć od oględzin miejsc, gdzie mogą zadziałać typowe przyczyny uszkodzeń pokryć papowych:
- pęknięcia starej papy na skutek jej skurczenia i utraty wytrzymałości mechanicznej;
- samozdylatowanie lub klawiszowanie stropu powodujące pęknięcia papy;
- uszkodzenia mechaniczne powstałe np. przy odśnieżaniu dachu;
- pęknięcie pęcherzy;
- rozszczelnienia dylatacji technicznych;
- przyłącza papy do kominów, świetlików, innych budynków;
- przyłącza papy do masztów, wywietrzników;
- nieszczelności i odkształcenia obróbek blacharskich na połączeniach blacharki
z tynkiem i połączeń między elementami blacharki.

Do wykonania napraw przydatna będzie masa szpachlowa asfaltowo-kauczukowa Abizol G Tytan Professional, Uszczelniacz Dekarski Tytan Professional, Taśma Uszczelniająca Dekarska Tytan Professional.
Abizol G to gęsta, plastyczna masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym
i zbrojona włóknami do naprawy uszkodzonych pokryć dachowych na wilgotnych i suchych powierzchniach, podklejania papy, szpachlowania ubytków oraz prac dekarskich i uszczelniających w budownictwie. Powstałe powłoki są niezwykle elastoplastyczne, zdolne do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża.

Uszczelniacz Dekarski Czarny to plastyczna masa bitumiczna do uszczelniania, napraw, odnawiania i ochrony spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć dachowych.
Uszczelniacz Dekarski Srebrny to plastyczna masa bitumiczna z dodatkiem pigmentów aluminiowych, szczególnie przydatna przy wykańczaniu połączeń pomiędzy obróbkami blacharskimi, a powierzchnią połaci dachu czy muru.
Uszczelniacz Dekarski Ceglany, Brązowy, Bezbarwny, Zielony to masy kauczukowe o bardzo dużej odporności na zmienne warunki atmosferyczne przeznaczone do łączenia, zabezpieczania i uszczelniania opierzeń i połączeń dachowych oraz przy pracach naprawczych nieszczelnych dachów.
Taśma Uszczelniająca Dekarska to samoprzylepna, elastyczna bitumiczna taśma izolacyjna, wykończona warstwą aluminium, przeznaczona do zabezpieczeń wodoszczelnych dachów, ścian i fundamentów oraz zabezpieczeń antykorozyjnych obróbek blacharskich i rur.

www.selena.pl